Plastik Poşet Yararlı Mıdır?

Plastik poşetler hayatımızı her alanda çok kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden son günlerde çıkan haberlerdeki ayrıntılar ve gerçek nedenleri iyi anlaşılmalıdır. Günlük yaşamımızın nerede ise hepsinde kullandığımız plastik poşetler doğru şekilde kullanıldığında hem safha için aynı zamanda insanoğlu için faydalı ürünlere dönüşmektedir. Plastik poşetlerin ücretli hale gelme çalışmasının sebebi bu doğru kullanımı arttırmak amaçlıdır.

Dünyada mevcut durumda 3R kuralı uygulanmaktadır. Bu kurala göre Reduce (azalt)- Reuse (yeniden kullan)- Recycle (geri dönüştür) prensipleri esas alınmaktadır. Örneğin günümüzdeki alışveriş alışkanlıklarını ele alalım; Bireylerin çoğu alışverişini yaptığında aslında 2 plastik poşete ihtiyacı varken bu ürünlerin dayanıksız olması nedeniyle 4 adet plastik poşet tüketmektedir. Böylece Reduce (tüketimi azalt) prensibini çiğnemiş olmaktadır. Bireylerin çoğu markete giderken poşetlerin ücretsiz olması sebebiyle yanında herhangi bir taşıma ambalajı götürme ihtiyacı hissetmemektedir. Ayrıca mevcut marketlerdeki plastik poşetlerin dayanıksız olması nedeniyle daha önce aldığı birçok plastik poşeti de yanında götürmeyi tercih etmemektedir. Böylece Reuse( yeniden kullan) prensibini de çiğnemiş olmaktadır.Gene bireylerin çoğu ülkemizdeki geri dönüşüm sistemi OECD averajlarının çok altında olması sebebiyle ve maalesef geri dönüşüm mevzusundaki profesyonel çalışmaların ülkemizde yeni yeni yapılmaya başlaması sebebiyle bu plastik poşetlerin geri dönüşüme kazandırılmasın da etkin rol oynayamamaktadır. Böylece Recycle (geri dönüştür) prensibini de çiğnemiş olmaktadır.

Bu prensiplerden Recycle (geri dönüştür) dışındaki öteki iki ilke marketlerde plastik poşetlerin ücretli yapılmasıyla direkt çözülebilecek bir mevzudur. Ve bugüne dek da uygulamanın yapılmaması; ülkemiz gibi petrol ithal etmekte olan bir ülke için direkt cari açığın artması ve dolayısıyla fert başına düşen ulusal gelirimizin azalması anlamına gelmektedir. Dünya üzerindeki bir oldukça ülkedeki bu uygulamalara dair meydana getirilen bilimsel araştırmalar da göstermektedir ki bu uygulamayla plastik poşet kullanımı ciddi oranda düşmektedir. Örneğin İngiltere de 2015 senesinde yasalar ile başlayan yasak sonrası plastik poşet kullanımı %95 oranında düşmüştür.